x

 • slide1.jpg
 • slide2.jpg
 • slide3.jpg
 • slide4.jpg
 • slide5.jpg
 • slide6.jpg
 • slide7.jpg
 • slide8.jpg
 • slide9.jpg
 • slide10.jpg
 • slide11.jpg
 • slide12.jpg
 • slide13.jpg
 • slide14.jpg
 • slide15.jpg

c1cserdi

Községünk partnerkapcsolatai

Közösségi történetek

Cserdi C ringató szektor

A kedvezményezett neve: Cserdi Község Önkormányzata

A projekt címe: Cserdi C ringató szektor

A szerződött támogatás összege: 189 418 200 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.02.01.

A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00003

A projekt tartalmának bemutatása:

Cserdi Község Önkormányzatának célja, hogy a településen élő közel húsz bölcsődés korú gyermek számára bölcsődei szolgáltatás kerüljön kialakításra. A településen jelenleg nem elérhető semmilyen típusú bölcsődei szolgáltatás, ezért 377 fős község célja, hogy egy új beruházás keretében létrehozzanak egy, a községben élő összes (0-3 éves korú) gyermek elhelyezését megfelelően biztosító intézményt. A cél megvalósulása a Magyar Kormány bölcsőde fejlesztési programjával összhangban azt eredményezné, hogy a lehető legközelebb biztosítson elhelyezést a dolgozni szándékozó kisgyermekes szülőknek, segítve ezzel a családokat és a fejlesztések helyi igényekhez való igazodását. A község országosan ismert mintaadó programjában újabb mérföldkő lehet a helyi bölcsődei szolgáltatás létesítése, amely hozzájárul a családok segítéséhez, a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásához a gyermekek a napközbeni ellátásával. A projekt keretében megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek közül az új bölcsődei szolgáltatás létrehozása, azon belül is új épület építése kerül megvalósításra. Mivel jelenleg nem működik a településen bölcsődei intézmény, valamint nincs más rendelkezésre álló, az előírásoknak megfelelő épület, így új épület építése indokolt. A bölcsőde megnyitásával új közszolgáltatás válik elérhetővé a község lakosai számára, amellyel hozzájárulhatunk a hátrányos helyzetű családok életszínvonalának javításához. A fejlesztés célja új bölcsőde épület létrehozása, amely mindenben megfelel a vonatkozó szabványoknak és jogszabályoknak, emellett megújuló energiaforrások alkalmazását is terveztük a fenntartási költségek mérséklése érdekében. A projekt megvalósulásával Cserdi községben új bölcsődei szolgáltatást nyújtó intézmény építésére kerül sor. Az új intézmény 2 csoportszobával, összesen 24 férőhellyel kerül kialakításra. A két csoportszoba egy nevelési-gondozási egységet alkot, így a kiszolgáló funkciókat közösen használják. Az építészeti koncepció fontos részét képezik a fedett-nyitott terek, melyek kedvezőtlen időjárási viszonyok esetén is biztosítják a gyermekek felhőtlen időtöltését a friss levegőn. A szerkezet tervezésekor, a határoló szerkezetek meghatározásakor elsődleges szempont volt a korszerű energetikai követelményeknek való megfelelés. Az energiahatékonyság és a környezetkímélő megoldások kulcsfontosságúak a projektben, hiszen célunk a társadalmi szemléletformálás is a fenntarthatóság növelésének érdekében. A választható, önállóan nem támogatható tevékenységek közül eszközbeszerzést, megújuló energiaforrások kialakítását, játszóudvar kialakítását, babakocsi tároló létesítését is beterveztük. Célunk, hogy olyan készségfejlesztő játékokkal és berendezésekkel felszerelt bölcsődét nyithassunk meg, amely hozzájárul a kisgyermekek testi és lelki fejlődéséhez. A bölcsődében elérhető játékok lehetővé teszik, hogy a kevésbé tehetős családokból érkezők is találkozhassanak érdekes, készségfejlesztő, minőségi játékokkal.

A projekt hosszú távú célja, hogy saját belső erőforrásain alapulva tudjon fejlődni a gazdaság, amely hozzájárul megye hátrányos helyzetű társadalmi rétegeinek és térségeinek felzárkóztatásához. Egyedülálló módon segíteni a hátrányos, kisebbséghez tartozó munkavállalását, társadalmi integrációját. A beruházás megvalósulása által a kisgyermeket nevelők munkaerő piacra történő visszatérésének biztosítása, amely a gazdaság potenciálját jelenti. A helyi bölcsődei szolgáltatás elérhetősége révén a helyi humánerőforrás helyben tartása.

Helyi termék raktár, hűtőház, csomagoló és logisztikai bázis létesítése Cserdiben

infoblock

Cserdi C ringató szektor

infoblock

Fenntartható védőháló a családokért

infoblock